Wielkopostny Dzień Skupienia w Zabawie

Opublikowano: wtorek, 18, marzec 2014 00:32
Odsłony: 532

"Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która pozwala odnajdywać urok młodości. Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli".

- Jan Paweł II

Okres Wielkiego Postu jest czasem pojednania z Bogiem i bliźnim, doskonalenia siebie, wyrzeczeń. Daje nam sposobność do refleksji nad tym, co stanowi centrum życia chrześcijańskiego, nad miłością. Dla lepszego przeżycia tego szczególnego czasu członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży naszej diecezji uczestniczyli w Wielkopostnym

Dniu Skupienia. 15 marca b.r. do Sanktuarium Błogosławionej Karoliny Kózkówny, patronki KSM- u, przyjechało dwudziestu ośmiu młodych katolików z oddziałów: w Lipie, Zaklikowie, Modliborzycach, Sarnowie, Tuszowie Narodowym, Chmielowie, Janiku i Gościeradowie wraz z asystentem diecezjalnym, ks. Tomaszem Zdybem oraz ks. Adamem Kamińskim z Grębowa. Każdy ze swoimi postanowieniami wielkopostnymi i intencjami.

Sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie to wyjątkowe miejsce, szczególnie dla członków KSM- u. Tutaj zapoznajemy się z życiem, męczeństwem i kultem patronki. Błogosławiona Karolina swoim życiem ukazała dojrzałą postawę katolicką i obywatelską.

Jako młoda szesnastoletnia dziewczyna, obroniła swoją cnotę, poświęcając życie. Zginęła śmiercią męczeńską z rąk żołnierza rosyjskiego, pozostając w pamięci bliskich i mieszkańców parafii jako wzór pobożności, uczynności i dobroci. Beatyfikował ją papież Jan Paweł II

w 1987 r., wypowiadając znamienne słowa: Święci są po to, aby nas zawstydzać.

Dzień Skupienia uczestnicy rozpoczęli od wysłuchania historii o życiu błogosławionej oraz powstaniu Sanktuarium, opowiedzianych przez przewodnika. Następnie słowo

do młodych skierował kustosz, ks. Zbigniew Szostak, który ofiarował stowarzyszeniu, na ręce księdza asystenta, krzyż jubileuszowy bł. Karoliny z napisem: Miłość na śmierć nie umiera. Znajduje się w nim fragment gruszy (drzewa, pod którym nauczała patronka) i ziemia

z miejsca jej męczeństwa. Młodzież zwiedziła również dom błogosławionej Karoliny w Wał- Rudzie i pamiętne drzewo.

Nabożeństwo w Sanktuarium odprawił ks. Tomasz Zdyb, który w kazaniu

do młodzieży odniósł się do postaci patronki KSM- u, zwracając szczególną uwagę na Jej dojrzałość i piękno. Wspólna modlitwa, poznanie życia błogosławionej Karoliny i rozważania na temat Jej postępowania wzbudziły wiele refleksji wśród członków stowarzyszenia. Współcześnie, w czasach swobody obyczajów i życia w kochabitacji, postać Karoliny jest szczególnie ważna dla młodych ludzi. Wskazuje właściwą hierarchię wartości chrześcijanina, Polaka, kobiety. Jest drogowskazem i wzorem żywej wiary. W modlitwie zawierzyliśmy młodzież z naszej diecezji błogosławionej Karolinie.

Wielkopostny Dzień Skupienia miał w sobie również aspekt integracyjny – przygotowany został smaczny, gorący poczęstunek z grilla. Mimo wietrznej, chłodnej aury uczestnicy z radością przeżyli spotkanie. Odnowili drogę wiary, zarówno osobistą,

jak i wspólnotową. Ubogaceni duchowo, nabrali sił, by zawsze odpowiadać Bogu GOTÓW według hasła Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży: Przez cnotę, naukę i pracę, służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie.

 

Agata Sajecka

Prezes Oddziału KSM w Gościeradowie

GALERIA