Zjazd Diecezjalny KSM DS 2014

         W sobotę 10 maja 2014r w Sandomierzu odbył się Zjazd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Sandomierskiej. Wzięło w nim udział ok. 150 druhen i druhów z 23 kół i oddziałów KSM DS.

Zjazd rozpoczął się od uroczystej Mszy Świętej w katedrze, której przewodniczył asystent diecezjalny – ks. Tomasz Zdyb. Liturgię ubogaciła swoim śpiewem sekcja muzyczna.  Kazanie wygłosił ks. Rafał Kusiak- asystent oddziału KSM w Rudkach, który nawoływał KSM-owiczów do jeszcze intensywniejszej pracy. Wspomniał abyśmy  się szybko nie poddawali i dążyli do celu pomimo przeciwności stawianych nam na drodze.

 

          Po zakończeniu Eucharystii wszyscy udali się do Katolickiego Domu Kultury św. Józefa, gdzie miała miejsce część formalna.

        Na początku prezes Damian Warchoł omówił bieżące sprawy stowarzyszenia, a ks. Tomasz Zdyb zachęcał do czynnego udziału w nadchodzących inicjatywach KSM. Mocą uchwały zostały również powołane dwie sekcje: muzyczna i formacyjna.

        W trakcie Zjazdu Z-ca Prezesa KSM DS  Katarzyna Łeptuch również opowiedziała o Miasteczku Modlitewnym, które odbywa się na przełomie lipca i sierpnia w Zabawie.
         Kulminacyjnym punktem Zjazdu były wybory Zarządu Diecezjalnego i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej. Z każdego oddziału zostały wydelegowane dwie osoby do głosowania. Jednak, aby ono nastąpiło musiał ustąpić stary Zarząd. Prezes KSM DS przedstawił wszystkim zebranym sprawozdanie z dwuletniej działalności. Następnie członek DKR – Ewelina Kusiak odczytała protokół opisujący działalność Zarządu, który dzięki pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej jednogłośnie otrzymał absolutorium. Aby wybory mogły sie odbyć, została powołana Komisja Skrutacyjna. W jej skład weszli: Ewelina Kusiak, Klaudia Dudek i kl. Tomasz Kulig z Tarnowa.

        Głosowanie odbywało się w czterech turach. W każdej następowała prezentacja kandydata i możliwość zadawania mu pytań.

        Po trzech turach został wybrany kompletny Zarząd Diecezjalny w składzie: Damian Warchoł (Lipa),  Katarzyna Łeptuch (Nowa Dęba, PKŚ), Sylwia Szymańska (Sandomierz, NMP; koło akademickie AGH w Krakowie), Anna Kaczmarzyk (Lipa) , Krystian Dudek (Opatów, św. Marcina), Robert Dec (Krzątka), Kinga Pieróg (Sarnów).

        Po czwartym głosowaniu wyłoniła się Diecezjalna Komisja Rewizyjna: Przewodniczący-  Damian Duma(Grębów) , Z-ca przewodniczącego- Gabriela Turek (Chmielów) i  Członek DKR - Wioleta Czajka (Miłków). 
Tuż po zakończeniu wyborów na scenie pojawił się zespół Bethesda z Tarnowa. Rockowe brzmienia w połączeniu z wartościowymi treściami stworzyły niesamowitą atmosferę, a uczestnicy przy tym świetnie się bawili. 
      Gdy koncert dobiegł końca wszyscy udali się na plac św. Wojciecha na piknik integracyjny. Tam czekały na nich pyszne kiełbaski z grilla. Po zaspokojeniu głodu był czas na rozmowy, grę w siatkę i uregulowanie zaległości z Zarządem. Tradycyjnie nie zabrakło tańców integracyjnych np. belgijki i tunaka.

        Około godziny 17.00 KSM-owicze napełnieni pozytywną energią wrócili do swoich parafii. 


Robert Dec
Prezes oddziału KSM w Krz
ątce


GALERIA

Nasze akcje


  
Polub Nas !


   
       
Biuro KSM
Pl. św. Wojciecha 4
27-600 Sandomierz
Telefon: 15/6445867
E-mail: ksm.sandomierz @gmail.com
Pekao SA: 92 1240 2786 1111 0000 3685 1566
ładuje...