Diecezjalna Rada Kierownictw KSM DS 2016

Opublikowano: niedziela, 18, wrzesień 2016 16:59
Odsłony: 406

           Przed nami kolejny rok formacyjny. Nowe zadania i cele postanowiliśmy podjąć wspólnie, gromadząc się na Diecezjalnej Radzie Kierownictw KSM Diecezji Sandomierskiej. Osiemnaście oddziałów przybyło do Sandomierza by wspólnie dzielić się na forum diecezji swoimi pomysłami i planami na tegoroczny rok formacji. Chóralne „Gotów” wypowiedziane przez delegacje kierownictw podczas naszego spotkania, tylko potwierdziło ich gotowość do działania i służby Bogu i Ojczyźnie.

Dnia 17 września 2016r. w Instytucie Teologicznym im. Bł. Wincentego Kadłubka w Sandomierzu, Zarząd Diecezjalny wraz z kierownictwami oddziałów oficjalnie rozpoczął kolejny rok formacyjny.

 Po oficjalnym powitaniu zgromadzonych gości przez diecezjalnego asystenta – ks. Tomasza Zdyba oraz wspólnej modlitwie, Prezes Zarządu Diecezjalnego przedstawił tegoroczne kalendarium. W dalszej części spotkania omówione zostały także sprawy dotyczące dokumentacji i składek członkowskich. Głos także zabrały poszczególne delegacje kierownictw, które podzieliły się swoimi planami na tegoroczny rok formacji.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy zgromadzili się w kaplicy by wspólnie powierzyć Bogu swoją służbę Kościołowi, Ojczyźnie oraz swoim rówieśnikom

Po koronce do Miłosierdzia Bożego druhny i druhowie opuścili Instytut pełni zapału i energii do działania. Gotowi do służby innym i ewangelizacji swojego otoczenia z odwagą i młodzieńczym zapałem powrócili do swoich parafii, by realizować swoje plany wraz z pozostałymi członkami oddziału.

Katarzyna Łeptuch

Z-ca Prezesa ZD KSM DS

GALERIA